Home

ZENITH environmental biedt uitgebreide internationale milieudiensten en -advies. Tot ons vakgebied behoort:

  • Asbestverwijdering, volledige verwijdering / decontaminatie

  • Decontaminatie van toxische stoffen, inclusief keramische vezels / chroom VI / PCB / dioxine / PAK / zware metalen

  • Bodemsanering, inclusief bodem / grondwater onderzoek en saneringsplannen in zowel industriële als municipale zones

 

ZENITH's vermogen om deze diensten te verlenen berust op praktische kennis die is opgedaan met uitgebreide projectervaring. Behalve deze kennis en ervaring werkt ZENITH vanuit langdurige relaties met andere bedrijven in de milieu-industrie die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld. Deze samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op vertrouwensrelaties en zorgen voor een gedegen specialisatie en autonomie van diensten.

 

Met deze filosofie in gedachten heeft ZENITH een groep senior management, site-managers, technici en ondersteunend personeel georganiseerd om consistentie van inspanning, kwaliteit en naleving van geplande programma's te waarborgen. Het team van ZENITH is gebaseerd op het principe dat het voor de succesvolle voltooiing van een project een vereiste is om als een team samen te werken. Deze toewijding om te presteren volgens de hoogste verwachtingen is een 'kenmerk' geworden van de reputatie van ZENITH environmental.

 

De Mission Statement van ZENITH environmental zet zich voortdurend in voor de volgende uitgangspunten:

 

  • Klanten de hoogste kwaliteit bieden, met effectief management en medewerkers die zich inzetten voor uitmuntendheid en een goed werk leveren

  • Klanten en leveranciers met eerlijkheid en respect behandelen en te allen tijde open communicatie aanmoedigen 

  • Klanten altijd voorzien van concurrerende en eerlijke prijzen 

  • Taken in een veilige, professionele en personeelsvriendelijke omgeving vervullen

Onze reputatie geeft u het vertrouwen om het beste te verwachten van ZENITH environmental in elk aspect van de werkprestaties. Wij helpen onze klanten bij het nemen van positieve en belangrijke beslissingen door deze advies en diensten te bieden met een grote toewijding en hoge kwaliteit.

ZENITH environmental

Tingietersweg 103

2031 ER  Haarlem - NL

E info@zenith-env.nl

I www.zenith-env.nl

ENVIRONMENTAL SERVICES & CONSULTING

dedicated to excellence and a job well done

©2018-2020 by ZENITH environmental